SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II - Był pośród nas i jest nadal...

      

    (...) Pamiętajcie, że Polonia jest ważna dla Polski, tak jak Polska ważna dla Polonii. Od Waszego stanu świadomości (...) będzie zależeć w dużej mierze więź Waszych wiernych z narodem, (...) więź wiary, kultury, więź mowy ojczystej.

(św. Jan Paweł II do duszpasterzy polonijnych, Detroit 19 września 1987 r.)

 

 

       Metropolita krakowski, Ks. Kard. Karol Wojtyła wyróżnił naszą wspólnotę parafialną i zaszczycił nas swoją obecnością w dniach 29 - 30 sierpnia 1976 r. celebrując nasze uroczystości odpustowe podczas przeżywanego przez nas złotego jubileuszu naszej Polskiej Parafii w mieście Aniołów. Przybył do nas wtedy w drodze z Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii, PA.  Wylądował na lotnisku LAX w sobotę 28 sierpnia o godz. 10:24pm, był to lot United 02 z San Francisco. Na lotnisku przywitany został przez delegację kapłanów i Polonii. Natomiast jego odlot miał miejsce w poniedziałek 30 sierpnia o godz. 3:00pm liniami Western 028.

       W Biuletynie Niedzielnym datowanym na 29 sierpnia 1976r., proboszcz parafii ks. Zbigniew Olbryś TChr, tak komentował to wydarzenie: Jest to moment historyczny. Po raz pierwszy polski Kardynał odwiedza skupiska Polaków w Kalifornii. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Dostojnemu Gościowi za przybycie. Przyjazd Jego Eminencji zbiega się z obchodami Złotego Jubileuszu Parafii. Dzisiaj również święcimy patronalny dzień parafii polskiej - uroczystość Matki Boskiej Jasnogórskiej. Podczas Mszy będziemy się modlili o błogosławieństwo boże w pracy apostolskiej Księdza Kardynała, a dla nas o wytrwanie w wierze ojców, o zachowanie tradycji narodowych. Prosić będziemy Pana o należne swobody religijne dla Kościoła w Polsce oraz by Ojczyzna nasza cieszyła się pełną wolnością.

     Program dwudniowej kardynalskiej wizyty w Los Angeles uwzględniał w niedzielę 29 sierpnia 1976 r.: Mszę Świętą dla pielgrzymów z San Diego, CA (godz. 11:30am), uroczysty obiad na plebanii i spotkanie z polskimi księżmi (godz. 1:30pm), udzielenie wywiadu dla polonijnej prasy i radia (godz. 2:30pm), spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych (godz. 3:15pm) oraz uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną z wygłoszonym Słowem Bożym (godz. 5:00pm, koncelebransi: ks. kapelan Stanisław Dziwisz, ks. Stanisław Orszulik SAC z Biura Prasowego, ks. prałat Stan Sypek z Hyde Park, ks. prałat Tadeusz Shubsda z Los Angeles, ks. Wojciech Kania TChr - przełożony generalny z Poznania, ks. prowincjał Władysław Gowin TChr z Detroit). Po uroczystościach w kościele, wierni z duchowieństwem udali się na spotkanie z ks. Kardynałem z Ojczyzny do Sali Parafialnej (godz. 7:00pm). Tamże miało miejsce uroczyste powitanie staropolskim zwyczajem chlebem i solą przez ks. Proboszcza, Radę Parafialną, dzieci i młodzież, przedstawicieli Polonii i pierwszych parafian. Ks. kard. Wojtyła skierował do zebranych okolicznościowe słowo. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i udzieleniem błogosławieństwa przez Metropolitę Krakowskiego (godz. 10:00pm). Natomiast w poniedziałek 30 sierpnia 1976 r. po Mszy Świętej o godz. 8:00am i śniadaniu polski kardynał udał się na zwiedzanie miasta, m.in. odbyło się wręczenie kluczy miasta Los Angeles w miejskim ratuszu oraz prywatna prezentacja Golgoty Jana Styki w Forest Lawn, CA. Zaszczytu pełnienia funkcji przewodnika i osobistego kierowcy dostąpił nasz parafianin śp. Andrzej Niżyński.

     Wielce wymowne, prorocze wręcz, wzruszające i jednocześnie mobilizujące do ciągle nowych przemyśleń i refleksji, okazują się jego słowa do nas adresowane, zapisane na kartach Parafialnej Księgi Pamiątkowej: Na pamiątkę uroczystości w Los Angeles 29. sierpnia 1976r., składam Parafii Polskiej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego na dalsze pięćdziesięciolecia służby Ludowi Bożemu tutejszej Polonii, + Karol kardynał Wojtyła, metropolita krakowski.

       Po powrocie do Ojczyzny, we wrześniu 1976 r. skierował osobistą korespondencję do prowincjała śp. ks. Władysława Gowina TChr, w której wspomniał tę historyczną dla nas wizytę, dziękując za okazaną życzliwość, gorliwie prowadzone duszpasterstwo polonijne, a nade wszystko udzielając pasterskiego błogosławieństwa. Pisał m.in.: Serdecznie dziękuję Księdzu Prowincjałowi i na Jego ręce wszystkim Chrystusowcom, których spotkałem w czasie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, a którzy tak pięknie i skutecznie pracują wśród Polonii - szczególnie mam na myśli Los Angeles (...), za okazaną mi życzliwość. Życzę błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy i łączę braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu.

      Natomiast w  styczniu 1978 r. w liście do ks. Prob. Zbigniewa Olbrysia TChr dziękował osobiście za donacje parafian na rzecz budowy legendarnej świątyni Arka Pana w Parafii MB Królowej Polski w Nowej Hucie, które zostały ofiarowane podczas jego pobytu w naszej Parafii. Pisał wtedy m.in.: (...) serdecznie dziękuję za tak życzliwą pamięć o Kościele Krakowskim i za dar na budowę w Nowej Hucie. Na progu Nowego Roku życzę Łaski i błogosławieństwa Bożego.

       Należy też wspomnieć o korespondencji z Watykańskiego Sekretariatu Stanu podpisanej przez Ks. Bpa Eduardo Martinez Somalo, substytuta ds. Ogólnych, dnia 6 listopada 1979 r., w której czytamy m.in.: (...) Jego Świątobliwość Jan Paweł II z radością i wzruszeniem przyjął wyrazy serdecznej pamięci, oddania i życzliwości nadesłane przez Czcigodnego Księdza i Jego Wspólnoty Parafialnej. Ojciec Święty mile wspomina odwiedziny Parafii. (...) Dziękuje Parafianom za hojny dar, świadczący o wielkodusznej ofiarności. Życzy Wspólnocie Parafialnej dalszego rozwoju w duchu jedności i miłości chrześcijańskiej i z serca udziela szczególnego Apostolskiego Błogosławieństwa Duszpasterzowi i Wiernym.

(ZOBACZ zdjęcia i POSŁUCHAJ archiwalnego nagrania z sierpnia 1976r., kiedy był z nami…)

       Ponownie przybył do naszej maryjnej świątyni dokładnie w 35 rocznicę tego wydarzenia, jego historycznej wizyty w Los Angeles, a jednocześnie w 85 rocznicę powstania naszej Parafii. Tym razem w znaku świętych relikwii podczas naszego odpustu, Uroczystości NMP Częstochowskiej 26 sierpnia 2011 r., zaledwie w  trzy miesiące od chwili jego beatyfikacji. Uroczystego aktu jego wprowadzenia do naszej maryjnej świątyni dokonał ks. Proboszcz, a Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago. Był to wtedy pierwszy i jedyny Jego relikwiarz na kontynencie amerykańskim. Został przekazany naszej wspólnocie parafialnej 10 lipca 2011 r. przez jego osobistego sekretarza JE ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego podczas XIX Pielgrzymki Rodziny Radio Maryja na Jasnej Górze. Wcześniej wystosował do nas pismo, w którym czytamy m.in.: Dziękuję za list z dnia 18 maja 2011 r., w którym zwraca się Ksiądz Proboszcz z prośbą o przekazanie dla Polskiej Parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Odpowiadając z radością na przedstawioną prośbę gotów jestem przekazać relikwie I. stopnia ex Capilis Beati Joannis Pauli II. (...)

                                                              

       Relikwie bł. Papieża Polaka odebrał osobiście w jasnogórskim sanktuarium w Częstochowie, u stóp Czarnej Madonny nasz ks. Prob. Rafał Dyguła SChr.

       Na tę okoliczność nasza wspólnota parafialna otrzymała błogosławieństwo oraz została umocniona Słowem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, ks. Stanisława Kardynała Dziwisza. Sekretarz Papieski napisał do nas m.in.: (...) Cieszę się, że w Polskiej Parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles w Kalifornii będą relikwie Błogosławionego Jana Pawła II. Jako legat papieski Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła modlił się w tym kościele 35 lat temu z okazji Kongresu Eucharystycznego, a teraz przybywa tu jako Błogosławiony, by pozostać wśród swych Rodaków przebywających poza granicami Polski. Niech ta Jego duchowa obecność przybliża wszystkich do Chrystusa. On jest naszym Ojcem i Przewodnikiem w odnajdywaniu drogi do Boga, drogi miłości i zaufania, a swym "Totus Tuus - cały Twój" na wzór Matki Najświętszej jest wzorem serdecznej więzi z Jezusem. Wszystkim, którzy będą tu przychodzić i za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II przedstawiać swe prośby i troski, niech wyprasza u tronu Bożego potrzebne łaski. Łącząc się w modlitwach z Księdzem Proboszczem i całą Parafią, przesyłam serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo.

       Trzeba też w tym miejscu przytoczyć fragmenty korespondencji do księży chrystusowców w Los Angeles od Prymasa Polski ks. Józefa Kowalczyka, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego, w której czytamy: (...) W homilii podczas beatyfikacji Papieża Polaka, Ojciec Święty Benedykt XVI podkreślał iż <Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wiarę, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską. (...) Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa: "Błogosławiony jesteś, Szymonie" i "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". Jest to błogosławieństwo wiary, którą Jan Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania Kościoła Chrystusowego>. Biorę sobie do serca słowa Benedykta XVI i życzę Wam tej silnej i apostolskiej wiary. Obiecuję modlitewne wsparcie, szczególnie w intencji dalszych sukcesów w Waszej pasterskiej posłudze. Niech Bóg obficie Wam błogosławi w tej pracy, abyście nadal z oddaniem, ofiarnością i poświęceniem umacniali ducha jedności pośród polskiej wspólnoty w parafii "Matki Bożej z Jasnej Góry".

       25. października 2015 r. decyzją potwierdzoną mocą dekretu naszego Arcypasterza ks. Abpa Jose H. Gomez erygowano w naszym Polskim Kościele w Los Angeles Sanktuarium św. Jana Pawła II, przez co nasza świątynia stała się kolejnym miejscem żywego kultu świętego proroka naszych dni, naszego Rodaka z Wadowic.

       Na tę okoliczność otrzymaliśmy oficjalną korespondencję z naszej Ojczyzny: od ks. Prymasa oraz Prezydenta RP.

       Ks. Wojciech Polak, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, napisał m.in.: (...) Uroczystość ogłoszenia Waszego kościoła - w którym przed laty modlił się ówczesny Arcybiskup Krakowski, Kardynał Karol Wojtyła - Sanktuarium świętego Papieża Polaka daje mi sposobność do wyrażenia najserdeczniejszych życzeń. Niech dobry Bóg obficie darzy swym błogosławieństwem Czcigodnego Księdza wraz z współpracownikami i całą wspólnotą parafialną. W trudzie wierności Ewangelii, dawania świadectwa Chrystusowi i pielęgnowania polskich korzeni niech Was umacnia przykład i wstawiennictwo naszego Rodaka, Następcy św. Piotra, który z miłości do Boga i bliźniego uczynił treść swego życia.

       Natomiast Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Dr Andrzej Duda, skierował do nas m.in. następujące słowa: (...) Z radością przyjąłem wiadomość, że w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej - najstarszej polskiej parafii w Los Angeles, nazywanej Kalifornijską Częstochową - zostało ustanowione Sanktuarium św. Jana Pawła II. Jest to wyraz głębokiej wiary w to, że Papież - Polak, jeden z największych duchowych i moralnych autorytetów naszych czasów, wciąż otacza troską cały Kościół powszechny, a w sposób szczególny oręduje za wspólnotą narodu, w której urodził się i wzrastał. Wspólnotą, której, jak sam często podkreślał, bardzo wiele zawdzięczał jako człowiek, kapłan, uczony i myśliciel. (...) Serdecznie gratuluję polskiej wspólnocie katolickiej w Kalifornii z okazji dzisiejszej wyjątkowej uroczystości. (...) Pragnę pozdrowić wszystkich, dla których uczestnictwo w życiu parafii przy West Adams Boulevard jest również wyrazem łączności z dziedzictwem polskości. Serdeczne pozdrowienia kieruję do goszczących tu dzisiaj pielgrzymów z Chicago. Wyrażam nadzieję, że integracja między środowiskami polonijnymi w Stanach Zjednoczonych oraz ich współpraca z Rzecząpospolitą Polską i rodakami w "Starym Kraju" będzie się pogłębiać. (...) Jestem przekonany, ze nasze wspólne starania pomogą otworzyć nowy rozdział w historii relacji między Polską a Polonią zagraniczną. Raz jeszcze gratuluję i serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych. Szczęść Boże!

 

 

Prośba o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,

wspomożycielu w trudnych sprawach.

Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi,

prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich,

co dzień zbliżamy się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...

wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżyć się do Boga. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Święty Janie Pawle II módl się za nami!

 

 

Modlitwa polskiego migranta do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, ojcze polskiej emigracji,

nasz skuteczny orędowniku i wspomożycielu;

Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i człowieka,

prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,

przez miłość i cierpienie ofiarowane za Kościół i cały świat,

każdego dnia zbliżałeś się do świętości.

Pragnę i ja za Twoim przykładem, przebywając w różnych zakątkach świata,

być mocnym mocą wiary i dawać w świecie świadectwo Ewangelii.

Niech świadomość obecności Boga umacnia mnie

i pomaga przezwyciężać trudności na migracyjnych szlakach. Amen.

(Imprimatur: N. 2966/2014. Nihil obstad: Poznań, dnia 5.06.2014 r., ks. kanonik dr Michał Tschuschke, cenzor)

 

 

867106 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2018 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms