ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU WE ŚRODY I PIĄTKI

 

     Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował (...) grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowali.

św. Augustyn

       Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!

(św. Jan Paweł II, encyklika "Ecclesia de Eucharistia", 25)

 

       Zapraszamy do adorowania Jezusa Eucharystycznego w naszym Papieskim Sanktuarium we środy i piątki od godz. 6:00pm, przed wieczorną Mszą Świętą.

       Zarówno św. Jan Paweł II, jak i Papież Benedykt XVI wielokrotnie nauczali nas na temat tej niezwykłej modlitwy uwielbienia, chwały i czci Eucharystii, największej tajemnicy naszej wiary.

       Przypomnijmy sobie choćby niektóre słowa jakże aktualnego dziś nauczania Papieża Seniora Benedykta XVI. Niech  będą dla nas owocną zachętą do modlitwy adoracyjnej Najświętszego Sakramentu.

 

Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adroracji Jezusa ukrytego w hostii.

Coraz wyraźniej uświadamiamy sobie, że do liturgii należy także milczenie. Bogu, który mówi, odpowiadamy śpiewem i modlitwą, ale największa tajemnica, która przekracza wszelkie słowa, skłania nas także do milczenia.

Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie.

Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone.

(Benedykt XVI)

 

 

 


« powrót
1031599 odwiedzin od 1 maja 2013                                           1999-2019 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms